Gwarancja

Amevista gwarantuje oryginalność, jakość i autentyczność sprzedawanych produktów.

Wszystkie produkty objęte są gwarancją na wady produkcyjne przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu, w tym na zużycie spowodowane użytkowaniem. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne, ale nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, złej konserwacji lub przypadkowego uszkodzenia przez konsumenta. Zadrapania na soczewkach są uważane za normalne zużycie i nie są objęte gwarancją, chyba że zostanie udowodnione, że produkt miał takie wady w momencie dostawy. Należy zauważyć, że Amevista nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody dla osób lub mienia wynikające z nieprawidłowego działania produktów.

Co obejmuje gwarancja:

- Brakujące elementy

- Rozwarstwienie powłoki soczewek okularów przeciwsłonecznych

- Pęcherzyki lub wady powłoki soczewki

- Łuszczenie się lub uszkodzenie ramy

- Wady spawów

Czego nie obejmuje gwarancja:

- Normalne ślady użytkowania (rysy)

- Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, zaniedbaniem, wstrząsem, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłowym przechowywaniem i/lub konserwacją produktu

- Uszkodzenia chemiczne

- Nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy

- Nieprawidłowe ustawienie pręta

Co zrobić w przypadku stwierdzenia braku zgodności?

W przypadku, gdy Konsument zauważy brak zgodności zamówienia, powinien skontaktować się z Amevista (jako sprzedawcą) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

×

Kupon rabatowy dla Ciebie

5%Okulary przeciwsłoneczne
10%Okulary

Subskrybując Newslettera akceptujesz Politykę Prywatności